Видин
ул.“Екзарх Йосиф I” №17, ОУ "Климент Охридски"
тел. 0887 327 768

ВУЗТакса услуга на бюрото за обработка и прием на кандидатстудентски документи
Аграрен университет - Пловдив40,00 лв.
Бургаски свободен университет50,00 лв.
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"50,00 лв.
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"45,00 лв.
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София35,00 лв.
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София35,00 лв.
Икономически университет - Варна50,00 лв.
Колеж по телекомуникации и пощи - София35,00 лв.
Колеж по туризъм - Бургас50,00 лв.
Лесотехнически университет - София35,00 лв.
Медицински университет - Плевен30,00 лв.
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София35,00 лв.
Национална спортна академия "Васил Левски"35,00 лв.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"40,00 лв.
Русенски университет35,00 лв.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”35,00 лв.
Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов40,00 лв.
Технически колеж - Ловеч35,00 лв.
Технически университет - Варна50,00 лв.
Технически университет - Габрово40,00 лв.
Технически университет - София35,00 лв.
Технически университет - София, ИПФ - Сливен44,00 лв.
Технически университет - София, филиал Пловдив40,00 лв.
Тракийски университет - Ст. Загора42,00 лв.
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас50,00 лв.
Университет за национално и световно стопанство - София35,00 лв.
Университет по хранителни технологии - Пловдив40,00 лв.
Химикотехнологичен и металургичен университет - София35,00 лв.
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”47,00 лв.
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград45,00 лв.

1baiser.com