Варна
ул. "Христо Ботев” 1, /ЦИО “Вектор”/
тел. 052 612 266

ВУЗТакса услуга на бюрото за обработка и прием на кандидатстудентски документи
Аграрен университет - Пловдив40,00 лв.
Бургаски свободен университет30,00 лв.
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"35,00 лв.
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София40,00 лв.
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София40,00 лв.
Колеж по телекомуникации и пощи - София40,00 лв.
Колеж по туризъм - Бургас30,00 лв.
Лесотехнически университет - София40,00 лв.
Медицински университет - Плевен38,00 лв.
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София40,00 лв.
Национална спортна академия "Васил Левски"40,00 лв.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"40,00 лв.
Русенски университет30,00 лв.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”40,00 лв.
Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов32,00 лв.
Технически колеж - Ловеч33,00 лв.
Технически университет - Габрово33,00 лв.
Технически университет - София40,00 лв.
Технически университет - София, ИПФ - Сливен29,00 лв.
Технически университет - София, филиал Пловдив40,00 лв.
Тракийски университет - Ст. Загора35,00 лв.
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас30,00 лв.
Университет за национално и световно стопанство - София40,00 лв.
Университет по хранителни технологии - Пловдив40,00 лв.
Химикотехнологичен и металургичен университет - София40,00 лв.
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”20,00 лв.
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград46,00 лв.

1baiser.com