Търговище
ул. "Славейков" 4, ет.2, офис 210 (Дом на техниката)
тел. 0896 368 636

ВУЗТакса услуга на бюрото за обработка и прием на кандидатстудентски документи
Аграрен университет - Пловдив30,00 лв.
Бургаски свободен университет28,00 лв.
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"25,00 лв.
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"25,00 лв.
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София37,00 лв.
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София37,00 лв.
Икономически университет - Варна25,00 лв.
Колеж по туризъм - Бургас28,00 лв.
Лесотехнически университет - София37,00 лв.
Медицински университет - Плевен32,00 лв.
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София37,00 лв.
Национална спортна академия "Васил Левски"37,00 лв.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"30,00 лв.
Русенски университет15,00 лв.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”37,00 лв.
Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов25,00 лв.
Технически университет - Варна20,00 лв.
Технически университет - Габрово25,00 лв.
Технически университет - София37,00 лв.
Технически университет - София, ИПФ - Сливен18,00 лв.
Технически университет - София, филиал Пловдив30,00 лв.
Тракийски университет - Ст. Загора25,00 лв.
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас28,00 лв.
Университет за национално и световно стопанство - София37,00 лв.
Университет по хранителни технологии - Пловдив30,00 лв.
Химикотехнологичен и металургичен университет - София37,00 лв.
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”16,00 лв.
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград45,00 лв.

1baiser.com