Стара Загора
ул. "Армейска" 9 / в сградата на Института за квалификация на учители, до Музикалното училище/
тел. 042 646 107 и 0888 691 483

ВУЗТакса услуга на бюрото за обработка и прием на кандидатстудентски документи
Аграрен университет - Пловдив20,00 лв.
Бургаски свободен университет28,00 лв.
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"35,00 лв.
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"25,00 лв.
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София27,00 лв.
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София27,00 лв.
Икономически университет - Варна35,00 лв.
Колеж по туризъм - Бургас28,00 лв.
Лесотехнически университет - София27,00 лв.
Медицински университет - Плевен28,00 лв.
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София27,00 лв.
Национална спортна академия "Васил Левски"27,00 лв.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"20,00 лв.
Русенски университет30,00 лв.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”27,00 лв.
Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов30,00 лв.
Технически колеж - Ловеч24,00 лв.
Технически университет - Варна33,00 лв.
Технически университет - Габрово20,00 лв.
Технически университет - София27,00 лв.
Технически университет - София, ИПФ - Сливен18,00 лв.
Технически университет - София, филиал Пловдив20,00 лв.
Тракийски университет - Ст. Загора7,00 лв.
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас28,00 лв.
Университет за национално и световно стопанство - София27,00 лв.
Университет по хранителни технологии - Пловдив20,00 лв.
Химикотехнологичен и металургичен университет - София27,00 лв.
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”25,00 лв.
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград38,00 лв.

1baiser.com