София
бул. Кл. Охридски" № 2, Център за следдипломна квалификация към УНСС, кабинет 405
тел. 0899 808 816

ВУЗТакса услуга на бюрото за обработка и прием на кандидатстудентски документи
Аграрен университет - Пловдив25,00 лв.
Бургаски свободен университет40,00 лв.
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"40,00 лв.
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"35,00 лв.
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София7,00 лв.
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София7,00 лв.
Икономически университет - Варна40,00 лв.
Колеж по туризъм - Бургас40,00 лв.
Медицински университет - Плевен28,00 лв.
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София7,00 лв.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"25,00 лв.
Русенски университет37,00 лв.
Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов35,00 лв.
Технически университет - Варна40,00 лв.
Технически университет - Габрово28,00 лв.
Технически университет - София, ИПФ - Сливен35,00 лв.
Технически университет - София, филиал Пловдив25,00 лв.
Тракийски университет - Ст. Загора27,00 лв.
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас40,00 лв.
Университет по хранителни технологии - Пловдив25,00 лв.
Химикотехнологичен и металургичен университет - София7,00 лв.
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”37,00 лв.
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград25,00 лв.

1baiser.com