Силистра
ул. Атанас Янков 48 Учебен център "ФАВОРИТ"
тел. 0889 909 141 и 0888 111 147

ВУЗТакса услуга на бюрото за обработка и прием на кандидатстудентски документи
Аграрен университет - Пловдив40,00 лв.
Бургаски свободен университет32,00 лв.
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"24,00 лв.
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"30,00 лв.
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София42,00 лв.
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София42,00 лв.
Икономически университет - Варна24,00 лв.
Колеж по туризъм - Бургас32,00 лв.
Лесотехнически университет - София42,00 лв.
Медицински университет - Плевен30,00 лв.
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София42,00 лв.
Национална спортна академия "Васил Левски"42,00 лв.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"40,00 лв.
Русенски университет15,00 лв.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”42,00 лв.
Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов25,00 лв.
Технически университет - Варна23,00 лв.
Технически университет - Габрово30,00 лв.
Технически университет - София42,00 лв.
Технически университет - София, ИПФ - Сливен32,00 лв.
Технически университет - София, филиал Пловдив40,00 лв.
Тракийски университет - Ст. Загора40,00 лв.
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас32,00 лв.
Университет за национално и световно стопанство - София42,00 лв.
Университет по хранителни технологии - Пловдив40,00 лв.
Химикотехнологичен и металургичен университет - София42,00 лв.
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”20,00 лв.
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград48,00 лв.

1baiser.com