Пловдив
ул. "Цанко Дюстабанов" №25 (сградата на Технически Университет - фил. Пловдив)
тел. 0888 645 158

ВУЗТакса услуга на бюрото за обработка и прием на кандидатстудентски документи
Бургаски свободен университет33,00 лв.
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"40,00 лв.
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"30,00 лв.
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София25,00 лв.
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София25,00 лв.
Икономически университет - Варна40,00 лв.
Колеж по телекомуникации и пощи - София25,00 лв.
Колеж по туризъм - Бургас33,00 лв.
Лесотехнически университет - София25,00 лв.
Медицински университет - Плевен35,00 лв.
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София25,00 лв.
Национална спортна академия "Васил Левски"25,00 лв.
Русенски университет30,00 лв.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”25,00 лв.
Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов33,00 лв.
Технически колеж - Ловеч30,00 лв.
Технически университет - Варна40,00 лв.
Технически университет - Габрово25,00 лв.
Технически университет - София25,00 лв.
Технически университет - София, ИПФ - Сливен25,00 лв.
Тракийски университет - Ст. Загора20,00 лв.
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас33,00 лв.
Университет за национално и световно стопанство - София25,00 лв.
Химикотехнологичен и металургичен университет - София25,00 лв.
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”30,00 лв.
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград35,00 лв.

1baiser.com