Плевен
бул. “Русе” 10 А, /Сградата на асансьорни сервизи/
От 10 юни до 21 юни 16.30 ч. до 18.00 ч.
От 22 юни до 29 юни 09.00 ч. до 18.00 ч.
тел. 0898 684 844, 0889 223 961

ВУЗТакса услуга на бюрото за обработка и прием на кандидатстудентски документи
Аграрен университет - Пловдив35,00 лв.
Бургаски свободен университет38,00 лв.
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"38,00 лв.
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"28,00 лв.
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София28,00 лв.
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София28,00 лв.
Икономически университет - Варна38,00 лв.
Колеж по телекомуникации и пощи - София28,00 лв.
Колеж по туризъм - Бургас38,00 лв.
Лесотехнически университет - София28,00 лв.
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София28,00 лв.
Национална спортна академия "Васил Левски"28,00 лв.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"35,00 лв.
Русенски университет22,00 лв.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”28,00 лв.
Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов20,00 лв.
Технически колеж - Ловеч15,00 лв.
Технически университет - Варна38,00 лв.
Технически университет - Габрово20,00 лв.
Технически университет - София28,00 лв.
Технически университет - София, ИПФ - Сливен30,00 лв.
Технически университет - София, филиал Пловдив35,00 лв.
Тракийски университет - Ст. Загора28,00 лв.
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас38,00 лв.
Университет за национално и световно стопанство - София28,00 лв.
Университет по хранителни технологии - Пловдив35,00 лв.
Химикотехнологичен и металургичен университет - София28,00 лв.
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”35,00 лв.
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград36,00 лв.

1baiser.com