Перник
площад "Кракра", Общински младежки дом
тел. 0898 344 258

ВУЗТакса услуга на бюрото за обработка и прием на кандидатстудентски документи
Аграрен университет - Пловдив25,00 лв.
Бургаски свободен университет40,00 лв.
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"44,00 лв.
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"30,00 лв.
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София10,00 лв.
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София10,00 лв.
Икономически университет - Варна44,00 лв.
Колеж по телекомуникации и пощи - София10,00 лв.
Колеж по туризъм - Бургас40,00 лв.
Лесотехнически университет - София10,00 лв.
Медицински университет - Плевен27,00 лв.
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София10,00 лв.
Национална спортна академия "Васил Левски"10,00 лв.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"25,00 лв.
Русенски университет40,00 лв.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”10,00 лв.
Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов35,00 лв.
Технически колеж - Ловеч30,00 лв.
Технически университет - Варна44,00 лв.
Технически университет - Габрово30,00 лв.
Технически университет - София10,00 лв.
Технически университет - София, ИПФ - Сливен32,00 лв.
Технически университет - София, филиал Пловдив25,00 лв.
Тракийски университет - Ст. Загора30,00 лв.
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас40,00 лв.
Университет за национално и световно стопанство - София10,00 лв.
Университет по хранителни технологии - Пловдив25,00 лв.
Химикотехнологичен и металургичен университет - София10,00 лв.
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”40,00 лв.
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград18,00 лв.

1baiser.com