Пазарджик
ул. "Ген. Гурко" 2, ет. 2, офис 1, "РАДИО СОТ", /бившата Хебърстрой/
тел. 0899 672 674 и 0898 / 831 917

ВУЗТакса услуга на бюрото за обработка и прием на кандидатстудентски документи
Аграрен университет - Пловдив15,00 лв.
Бургаски свободен университет30,00 лв.
Бургаски свободен университет30,00 лв.
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"41,00 лв.
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"28,00 лв.
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София20,00 лв.
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София20,00 лв.
Икономически университет - Варна41,00 лв.
Колеж по телекомуникации и пощи - София20,00 лв.
Колеж по туризъм - Бургас30,00 лв.
Лесотехнически университет - София20,00 лв.
Медицински университет - Плевен35,00 лв.
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София20,00 лв.
Национална спортна академия "Васил Левски"20,00 лв.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"15,00 лв.
Русенски университет36,00 лв.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”20,00 лв.
Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов38,00 лв.
Технически колеж - Ловеч30,00 лв.
Технически университет - Варна41,00 лв.
Технически университет - Габрово28,00 лв.
Технически университет - София20,00 лв.
Технически университет - София, ИПФ - Сливен22,00 лв.
Технически университет - София, филиал Пловдив15,00 лв.
Тракийски университет - Ст. Загора20,00 лв.
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас30,00 лв.
Университет за национално и световно стопанство - София20,00 лв.
Университет по хранителни технологии - Пловдив15,00 лв.
Химикотехнологичен и металургичен университет - София20,00 лв.
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”35,00 лв.
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград35,00 лв.

1baiser.com