Монтана
ул.”Трети март” 98, ет. 1 /Младежки дом/
тел. 0899 161 101

ВУЗТакса услуга на бюрото за обработка и прием на кандидатстудентски документи
Аграрен университет - Пловдив35,00 лв.
Бургаски свободен университет46,00 лв.
Бургаски свободен университет46,00 лв.
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"45,00 лв.
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"40,00 лв.
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София27,00 лв.
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София27,00 лв.
Икономически университет - Варна45,00 лв.
Колеж по телекомуникации и пощи - София27,00 лв.
Колеж по туризъм - Бургас46,00 лв.
Лесотехнически университет - София27,00 лв.
Медицински университет - Плевен25,00 лв.
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София27,00 лв.
Национална спортна академия "Васил Левски"27,00 лв.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"35,00 лв.
Русенски университет32,00 лв.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”27,00 лв.
Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов38,00 лв.
Технически колеж - Ловеч30,00 лв.
Технически университет - Варна45,00 лв.
Технически университет - Габрово37,00 лв.
Технически университет - София27,00 лв.
Технически университет - София, ИПФ - Сливен42,00 лв.
Технически университет - София, филиал Пловдив35,00 лв.
Тракийски университет - Ст. Загора40,00 лв.
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас46,00 лв.
Университет за национално и световно стопанство - София27,00 лв.
Университет по хранителни технологии - Пловдив35,00 лв.
Химикотехнологичен и металургичен университет - София27,00 лв.
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”45,00 лв.
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград38,00 лв.

1baiser.com