Казанлък
ул. "Трапезица" № 6, /Литературно-художествен музей/
тел. 0898 309 636

ВУЗТакса услуга на бюрото за обработка и прием на кандидатстудентски документи
Аграрен университет - Пловдив25,00 лв.
Бургаски свободен университет30,00 лв.
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"32,00 лв.
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"25,00 лв.
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София26,00 лв.
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София26,00 лв.
Икономически университет - Варна32,00 лв.
Колеж по телекомуникации и пощи - София26,00 лв.
Колеж по туризъм - Бургас30,00 лв.
Лесотехнически университет - София26,00 лв.
Медицински университет - Плевен27,00 лв.
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София26,00 лв.
Национална спортна академия "Васил Левски"26,00 лв.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"25,00 лв.
Русенски университет22,00 лв.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”26,00 лв.
Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов25,00 лв.
Технически колеж - Ловеч22,00 лв.
Технически университет - Варна32,00 лв.
Технически университет - Габрово16,00 лв.
Технически университет - София26,00 лв.
Технически университет - София, ИПФ - Сливен16,00 лв.
Технически университет - София, филиал Пловдив25,00 лв.
Тракийски университет - Ст. Загора15,00 лв.
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас30,00 лв.
Университет за национално и световно стопанство - София26,00 лв.
Университет по хранителни технологии - Пловдив25,00 лв.
Химикотехнологичен и металургичен университет - София26,00 лв.
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”30,00 лв.
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград35,00 лв.

1baiser.com