Ямбол
ул. Цар Иван Шишман № 11 Б, ет. 1
тел. 0886 853 731 и 0888 973 979

ВУЗТакса услуга на бюрото за обработка и прием на кандидатстудентски документи
Аграрен университет - Пловдив25,00 лв.
Бургаски свободен университет25,00 лв.
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"32,00 лв.
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"28,00 лв.
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София35,00 лв.
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София35,00 лв.
Икономически университет - Варна32,00 лв.
Колеж по туризъм - Бургас25,00 лв.
Лесотехнически университет - София35,00 лв.
Медицински университет - Плевен36,00 лв.
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София35,00 лв.
Национална спортна академия "Васил Левски"35,00 лв.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"25,00 лв.
Русенски университет30,00 лв.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”35,00 лв.
Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов30,00 лв.
Технически университет - Варна30,00 лв.
Технически университет - Габрово25,00 лв.
Технически университет - София35,00 лв.
Технически университет - София, ИПФ - Сливен13,00 лв.
Технически университет - София, филиал Пловдив25,00 лв.
Тракийски университет - Ст. Загора18,00 лв.
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас25,00 лв.
Университет за национално и световно стопанство - София35,00 лв.
Университет по хранителни технологии - Пловдив25,00 лв.
Химикотехнологичен и металургичен университет - София35,00 лв.
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”25,00 лв.
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград38,00 лв.

1baiser.com