Хасково
бул. "Ст. Стамболов" №8, Ученически общежития, блок 2
тел. 0887 035 598

ВУЗТакса услуга на бюрото за обработка и прием на кандидатстудентски документи
Аграрен университет - Пловдив20,00 лв.
Бургаски свободен университет33,00 лв.
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"38,00 лв.
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"28,00 лв.
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София32,00 лв.
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София32,00 лв.
Икономически университет - Варна38,00 лв.
Колеж по туризъм - Бургас33,00 лв.
Лесотехнически университет - София32,00 лв.
Медицински университет - Плевен36,00 лв.
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София32,00 лв.
Национална спортна академия "Васил Левски"32,00 лв.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"20,00 лв.
Русенски университет35,00 лв.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”32,00 лв.
Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов33,00 лв.
Технически университет - Варна37,00 лв.
Технически университет - Габрово25,00 лв.
Технически университет - София32,00 лв.
Технически университет - София, ИПФ - Сливен21,00 лв.
Технически университет - София, филиал Пловдив20,00 лв.
Тракийски университет - Ст. Загора18,00 лв.
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас33,00 лв.
Университет за национално и световно стопанство - София32,00 лв.
Университет по хранителни технологии - Пловдив20,00 лв.
Химикотехнологичен и металургичен университет - София32,00 лв.
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”30,00 лв.
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград38,00 лв.

1baiser.com