Габрово
ул. "Хаджи Димитър" № 4, Технически университет - Ректорат
тел. 0878 264 202

ВУЗТакса услуга на бюрото за обработка и прием на кандидатстудентски документи
Аграрен университет - Пловдив25,00 лв.
Бургаски свободен университет33,00 лв.
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"33,00 лв.
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"17,00 лв.
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София28,00 лв.
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София28,00 лв.
Икономически университет - Варна33,00 лв.
Колеж по телекомуникации и пощи - София28,00 лв.
Колеж по туризъм - Бургас33,00 лв.
Лесотехнически университет - София28,00 лв.
Медицински университет - Плевен20,00 лв.
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София28,00 лв.
Национална спортна академия "Васил Левски"28,00 лв.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"25,00 лв.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”28,00 лв.
Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов22,00 лв.
Технически колеж - Ловеч16,00 лв.
Технически университет - Варна33,00 лв.
Технически университет - София28,00 лв.
Технически университет - София, ИПФ - Сливен23,00 лв.
Технически университет - София, филиал Пловдив25,00 лв.
Тракийски университет - Ст. Загора20,00 лв.
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас33,00 лв.
Университет за национално и световно стопанство - София28,00 лв.
Университет по хранителни технологии - Пловдив25,00 лв.
Химикотехнологичен и металургичен университет - София28,00 лв.
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”25,00 лв.
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград36,00 лв.

1baiser.com