Добрич
ул. България 1, /Централна кооперативна банка/, офис 304
тел. 058 580 623, 0899 298 593

ВУЗТакса услуга на бюрото за обработка и прием на кандидатстудентски документи
Аграрен университет - Пловдив40,00 лв.
Бургаски свободен университет28,00 лв.
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"20,00 лв.
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"36,00 лв.
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София46,00 лв.
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София46,00 лв.
Икономически университет - Варна20,00 лв.
Колеж по телекомуникации и пощи - София46,00 лв.
Колеж по туризъм - Бургас28,00 лв.
Лесотехнически университет - София46,00 лв.
Медицински университет - Плевен35,00 лв.
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София46,00 лв.
Национална спортна академия "Васил Левски"46,00 лв.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"40,00 лв.
Русенски университет18,00 лв.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”46,00 лв.
Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов32,00 лв.
Технически колеж - Ловеч30,00 лв.
Технически университет - Варна20,00 лв.
Технически университет - Габрово37,00 лв.
Технически университет - София46,00 лв.
Технически университет - София, ИПФ - Сливен28,00 лв.
Технически университет - София, филиал Пловдив40,00 лв.
Тракийски университет - Ст. Загора38,00 лв.
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас28,00 лв.
Университет за национално и световно стопанство - София46,00 лв.
Университет по хранителни технологии - Пловдив40,00 лв.
Химикотехнологичен и металургичен университет - София46,00 лв.
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”20,00 лв.
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград46,00 лв.

1baiser.com