Бургас
бул. “Гладстон” 47, /Мадежки културен център/
тел. 0888 759 750 и 0896 400 670

ВУЗТакса услуга на бюрото за обработка и прием на кандидатстудентски документи
Аграрен университет - Пловдив33,00 лв.
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"30,00 лв.
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"36,00 лв.
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София40,00 лв.
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София40,00 лв.
Икономически университет - Варна30,00 лв.
Колеж по телекомуникации и пощи - София40,00 лв.
Лесотехнически университет - София40,00 лв.
Медицински университет - Плевен38,00 лв.
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София40,00 лв.
Национална спортна академия "Васил Левски"40,00 лв.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"33,00 лв.
Русенски университет35,00 лв.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”40,00 лв.
Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов40,00 лв.
Технически колеж - Ловеч35,00 лв.
Технически университет - Варна30,00 лв.
Технически университет - Габрово33,00 лв.
Технически университет - София40,00 лв.
Технически университет - София, ИПФ - Сливен20,00 лв.
Технически университет - София, филиал Пловдив33,00 лв.
Тракийски университет - Ст. Загора28,00 лв.
Университет за национално и световно стопанство - София40,00 лв.
Университет по хранителни технологии - Пловдив33,00 лв.
Химикотехнологичен и металургичен университет - София40,00 лв.
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”30,00 лв.
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград45,00 лв.

1baiser.com