Благоевград
ул. "Ив. Михайлов" 66, ЮЗУ, I  Учебен корпус,  зала 206
Всеки ден от 9.00 до 17.00 ч., Събота – неделя от 9.00 до 14.00 ч.

тел. 0887 / 886 012

Бургас
бул. “Гладстон” 47,  / Мадежки културен център /
Всеки ден от 9.00 до 17.00 ч., Вкл. събота и неделя

тел.  0888 / 305 539;  0889 / 598 584;  0889 / 184 679  и  0885 / 754 436

Варна
ул. "Хр. Ботев” 3 А, / ЦИО “Вектор” зад Полиграфията /
Всеки ден от 9.00 до 18.00 ч., Вкл. и събота
тел. 052 / 602 183 и 052 / 612 266

Велико Търново
ул. "Христо Ботев" 19, вход север, ет.2, зала 201
Всеки ден от 09.00 до 18.00 ч., Събота и неделя от 9.00 до 15.00 ч.
тел.  062 / 63 36 52 и 0882 / 476 287

Видин
ул.“Ал.Батенберг” / ж.п. гара /

Всеки ден от 9.00 ч. до 18.00 ч., Вкл. събота и неделя
тел. 0887 / 327 768 и 0887 473 345

Враца
ВТУ - Филиал Враца, Ученически комплекс, Корпус 1

Всеки ден от 9.00 до 17.00 ч., Вкл. събота и неделя
тел.  092 / 64 10 86 и  0886 981 155

Габрово
площад “1-ви май” № 1, ет. 2
Всеки ден от 9.00 ч. до 17.00 ч., Вкл. събота и неделя
тел. 0878 264 202

Добрич
ул. България 1, офис 901, /Централна кооперативна банка/
Всеки ден от 09.00 до 17.00 ч., Събота и неделя от 9.00 до 14.00 ч.
тел. 058 / 580 623 и 0876 650 417

Казанлък
Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий"

Всеки ден от 9.00 ч. до 18.00 ч., Вкл. събота и неделя
тел. 0431 / 62 567, 0878 799 297 и 0898 309 636

Кърджали
СОУ "Отец Паисий"

Всеки ден от 09.00 до 17.00 ч., Събота и неделя от 9.00 до 14.00 ч.
тел: 0886 676 146, 0896 837 626

Кюстендил
ул. “Заимов” 2

Всеки ден от 10.00 до 18.00 ч., Вкл. събота и неделя
тел. 0876 796 522

Ловеч
ул.”Съйко Съев “ 31 / Технически колеж /
Всеки ден от 09.00 до 17.00 ч., Събота и неделя от 9.00 до 14.00 ч.
тел. 0886 430 997, 0899 852 127

Монтана
ул.”Трети март” 98, ет.1 / Младежки дом /
Всеки ден от 09.00 до 17.00 ч., Събота и неделя от 9.00 до 14.00 ч.
тел. 0888 932 484, 0888 630 775

Пазарджик
ул. "Ген. Гурко" 2, ет. 2, офис 1 /в сградата на Хебърстрой/
Всеки ден от 9.00 ч. до 18.00 ч., Вкл. събота и неделя
тел. 0898 831 917

Перник
площад Кракра, Общински младежки дом
Всеки ден от 09.00 до 17.00 ч.,
 Вкл. събота и неделя
тел. 0899 808 829, 0899 808 816, 0878 344 258

Петрич
ул. "Отец Паисий" 3, Професионална гимназия по икономика и туризъм "Проф. Ас. Златаров"
Всеки ден от 10.00 ч. до 15.30 ч., Вкл. събота и неделя
тел. 0887 886012

Плевен
бул. “Русе” 10 А /Сградата на асансьорни сервизи/
Всеки ден от 9.00 до 18.00 ч., Вкл. събота и неделя
тел.  0898 684 844, 0889 223 961

Пловдив
ул. "Цанко Дюстабанов” 25  / сградата на Техн. университет  - филиал Пловдив/
Всеки ден от 9.00 до 18.00 ч., Вкл. събота и неделя
тел. 0888 645 158

Разград
ул. "Н. Вапцаров” 10, зала 118 / Общежитие за средношколци /

Всеки ден от 10.00 до 17.30 ч., Вкл. събота и неделя
тел. 0878 942 491

Русе
ул. "Николаевска” 66, ет.1 /Стоматологията/

Всеки ден от 9.00 ч. до 16.00 ч., Вкл. събота и неделя
тел. 0885 739 527

Свищов
ул. „П. Ангелов” 17, СОУ „Д. Благоев”
Всеки ден от 13.00 до 18.00 ч., Събота – неделя от 9.00 до 14.00 ч.
тел. 0882 342 024, 0882 509 582

Силистра
бул. "Македония” 121 / ПГСУАУ “Атанас Буров” /
От понеделник до петък от 9.00 до 13.00 и от 14.00 до 18.00, Събота от 9.00 до 13.00
тел. 086 823 025,  0889 909 141

Сливен
ул. ”Граф Игнатиев” 1 (Генералска къща)
От понеделник до петък от 9.00 до 12.30 и от 13.30 до 18.00, Вкл. събота и неделя
тел. 0889 533 030, 0889 533 131

Смолян
бул. "България" 58, етаж 2, стая 11 /Бивш  профсъюзен дом/

Всеки ден от 09.00 до 18.00 ч., Вкл. събота и неделя
тел. 0301 63 763

София
бул. "България" 43, район Триадица, 126 Основно училище "Петко Ю. Тодоров"
Всеки ден от 10.00 до 16.00 ч., Вкл. събота и неделя
тел. 0899 / 808 816

Стара Загора
ул. "Армейска" 9 / в сградата на Института за квалификация  на учители,  до Музикалното училище/

Всеки ден от 9.00 ч. до 18.00 ч., Вкл. събота и неделя
тел. 042 / 257 103  и  042 / 646 107 

Търговище
Читалище “НАПРЕДЪК”, пл. “Ст. Мавродиев” ет. 2, ст. 25
От 16.06.2014 г. до 20.06.2014 г. от 15 ч. до 19 ч.
От 23.06.2014 г. до 04.07.2014 г. от 9.30 до 18 ч., Събота и неделя от 9.30 до 12 ч.
тел. 0887 927463

Хасково
Народно читалище "Заря", ет.1 /Централен вход/

Всеки ден от 9.00 до 18.00 ч., Вкл. събота и неделя
тел. 038 / 665 413 и  0887 035 598

Шумен
ул. "Съединение”  105 / Младежки дом /

Всеки ден от 9.00 до 18.00 ч., Вкл. събота и неделя
тел. 0887 225 112

Ямбол
ж.к. Диана, Студентски общежития, блок 14
Всеки ден от 9.00 до 18.00 ч., Вкл. събота и неделя
тел. 046 / 669 184  и  0886 853 731