Благоевград
бул. "Св. Св. Кирил и Методий" №29
тел. 0887 886 012

Бургас
бул. “Гладстон” 47, / Мадежки културен център /
тел. 0888 305 539 и 0885 754 436

В.Търново
ул. „Хр. Ботев” № 19, вход север, ет. 2, зала 201
тел. 062 / 63 36 52 и 0882 476 287

Варна
ул. "Хр. Ботев” 3 А, / ЦИО “Вектор” зад Полиграфията /
тел. 052 / 612 266

Видин
ул. "Екзарх Йосиф" I №17 ОУ "Климент Охридски" №8
тел. 0887 327 768

Враца
ул. "Мито Орозов" №59, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - филиал Враца
тел. 092 / 641 086 и 0886 981 155

Габрово
Площад 1-ви май № 1 В, ет. 2
тел. 0878 264 202

Добрич
ул. България 1, офис 901, /Централна кооперативна банка/
тел. 058 / 580 623, 0899 298 593 и 0876 650 417

Казанлък
Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий"
тел. 0431 / 62 567, 0878 799 297 и 0898 309 636

Кърджали
СОУ "Отец Паисий"
тел. 0886 676 146

Кюстендил
ул. „Осми март” № 8
тел. 0876 796 522

Ловеч
ул.”Съйко Съев“ 31 / Технически колеж /
тел. 0886 430 997

Монтана
ул. "Трети Март" 98, ет. 1 /Младежки дом/
тел. 0899 161 101

Пазарджик
ул. "Ген. Гурко" 2, ет. 2, офис 1 /в сградата на Хебърстрой/
тел. 0898 831 917

Перник
площад "Кракра", Общински младежки дом
тел. 0878 344 258

Петрич
ул. "Отец Паисий" 3, ПГИТ "Проф. Ас. Златаров"
тел. 0887 886 012

Плевен
бул. “Русе” 10 А /Сградата на асансьорни сервизи/
тел. 0898 684 844, 0889 223 961

Пловдив
ул. „Петко Д. Петков" №4, ет. 2
тел. 0888 645 158

Разград
ул. "Антим I" №1, Читалище "Развитие", ет. 3
тел. 0894 370 069

Русе
ул. "Николаевска” 66, ет.1 /Стоматологията/
тел. 0988 709 050

Свищов
тел.

Силистра
бул. "Македония” 121 / ПГСУАУ “Атанас Буров” /
тел. 0889 909 141 и 0888 111 147

Сливен
ул. ”Братя Миладинови” 18, ет. 3,/ в сградата на Регионално управление на образованието/
тел. 0879 384 769

Смолян
бул. "България" 58, етаж 2 /Бивш профсъюзен дом/
тел. 0301 63 763

София
бул. Кл. Охридски" № 2, Център за следдипломна квалификация към УНСС, стая 202
тел. 0887 060 375

Стара Загора
ул. "Армейска" 9 / в сградата на Института за квалификация на учители, до Музикалното училище/
Понеделник - Неделя
10:00 - 18:00
тел. 0887 886 012

Търговище
ул. "Славейков" 4, ет.2, офис 210 (Дом на техниката)
тел. 0896 368 636

Хасково
Народно читалище "Заря", ет.1 /Централен вход/
тел. 038 / 665 413 и 0887 035 598

Шумен
ул. "Съединение” 105 / Младежки дом /
тел. 0887 225 112 и 054 800 505

Ямбол
ж.к. Диана, Студентски общежития, блок 14
тел. 0886 853 731 и 0888 973 979