Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

ул. "Иван Михайлов" № 66
073 588521
http://www.swu.bg

Кандидатстудентски изпитни сесии

Предварителна - 2014

СесияПредметДатаНачало
1-ва изпитна сесияМатематика (пр.)10.4.2011 г. 17:06:37 ч. 
1-ва изпитна сесияПрактически комплексен изпит по физическа подготовка (пр.)10.4.2011 г. 17:08:21 ч. 
1-ва изпитна сесияХимия (пр.)10.4.2011 г. 17:10:24 ч. 
1-ва изпитна сесияФизика (пр.)10.4.2011 г. 17:11:02 ч. 
1-ва изпитна сесияИстория на България тест (пр.)10.4.2011 г. 17:11:39 ч. 
1-ва изпитна сесияГеография тест (пр.)10.4.2011 г. 17:12:17 ч. 
1-ва изпитна сесияАнглийски език (пр.)10.4.2011 г. 17:13:04 ч. 
1-ва изпитна сесияФренски език (пр.)10.4.2011 г. 17:13:46 ч. 
1-ва изпитна сесияНемски език (пр.)10.4.2011 г. 17:14:21 ч. 
1-ва изпитна сесияРуски език (пр.)10.4.2011 г. 17:14:53 ч. 
1-ва изпитна сесияБиология (пр.) (за спец. ЕООС и ПОТТ)10.4.2011 г. 17:15:37 ч. 
1-ва изпитна сесияБългарски език тест (пр.)17.4.2011 г. 17:17:28 ч. 
2-ра изпитна сесияПрактически комплексен изпит по физическа подготовка (пр.) ІІ12.6.2011 г. 17:07:26 ч. 
2-ра изпитна сесияМатематика (пр.) ІІ12.6.2011 г. 17:19:21 ч. 
2-ра изпитна сесияХимия (пр.) ІІ12.6.2011 г. 17:20:14 ч. 
2-ра изпитна сесияФизика (пр.) ІІ12.6.2011 г. 17:21:54 ч. 
2-ра изпитна сесияБиология (пр.) (за спец. ЕООС и ПОТТ) ІІ12.6.2011 г. 17:22:38 ч. 
2-ра изпитна сесияИстория на България тест (пр.) ІІ12.6.2011 г. 17:23:25 ч. 
2-ра изпитна сесияГеография тест (пр.) ІІ12.6.2011 г. 17:24:07 ч. 
2-ра изпитна сесияАнглийски език (пр.) ІІ12.6.2011 г. 17:25:06 ч. 
2-ра изпитна сесияФренски език (пр.) ІІ12.6.2011 г. 17:25:52 ч. 
2-ра изпитна сесияНемски език (пр.) ІІ12.6.2011 г. 17:26:34 ч. 
2-ра изпитна сесияРуски език (пр.) ІІ12.6.2011 г. 17:27:14 ч. 

Основна - 2014

СесияПредметДатаНачало
1-ва изпитна сесияДържавен изпит по практика (за Музика и ИИ - ЮЗУ)  
1-ва изпитна сесияДържавен изпит по теория (за Музика и ИИ - ЮЗУ)  
1-ва изпитна сесияМатура по английски език  
1-ва изпитна сесияМатура по биология и здравно образование  
1-ва изпитна сесияМатура по български език и литература  
1-ва изпитна сесияМатура по география и икономика  
1-ва изпитна сесияМатура по история на България  
1-ва изпитна сесияМатура по математика  
1-ва изпитна сесияМатура по немски език  
1-ва изпитна сесияМатура по руски език  
1-ва изпитна сесияМатура по физика и астрономия  
1-ва изпитна сесияМатура по френски език  
1-ва изпитна сесияМатура по химия и опазване на околната среда  
1-ва изпитна сесияМатура по Цикъл "Философия"  
1-ва изпитна сесияМатура по чужд език  
1-ва изпитна сесияМатематика (пр.)10.4.2011 г. 17:06:37 ч. 
1-ва изпитна сесияПрактически комплексен изпит по физическа подготовка (пр.)10.4.2011 г. 17:08:21 ч. 
1-ва изпитна сесияХимия (пр.)10.4.2011 г. 17:10:24 ч. 
1-ва изпитна сесияФизика (пр.)10.4.2011 г. 17:11:02 ч. 
1-ва изпитна сесияИстория на България тест (пр.)10.4.2011 г. 17:11:39 ч. 
1-ва изпитна сесияГеография тест (пр.)10.4.2011 г. 17:12:17 ч. 
1-ва изпитна сесияАнглийски език (пр.)10.4.2011 г. 17:13:04 ч. 
1-ва изпитна сесияФренски език (пр.)10.4.2011 г. 17:13:46 ч. 
1-ва изпитна сесияНемски език (пр.)10.4.2011 г. 17:14:21 ч. 
1-ва изпитна сесияРуски език (пр.)10.4.2011 г. 17:14:53 ч. 
1-ва изпитна сесияБиология (пр.) (за спец. ЕООС и ПОТТ)10.4.2011 г. 17:15:37 ч. 
1-ва изпитна сесияБългарски език тест (пр.)17.4.2011 г. 17:17:28 ч. 
1-ва изпитна сесияГоворни и комуникативни способности25.6.2012 г. 15:05:25 ч.14:00
1-ва изпитна сесияПрактически комплексен изпит по физическа подготовка 7.7.2012 г. 14:26:36 ч.08:00
1-ва изпитна сесияРисуване по натура7.7.2012 г. 14:27:28 ч.07:30
1-ва изпитна сесияПисмен изпит по български танцов и музикален фолклор7.7.2012 г. 14:31:41 ч.08:00
1-ва изпитна сесияПрактически изпит по български народни танци8.7.2012 г. 14:33:32 ч.08:00
1-ва изпитна сесияГеография на България 9.7.2012 г. 14:37:01 ч.09:00
1-ва изпитна сесияХимия9.7.2012 г. 14:48:24 ч.09:00
1-ва изпитна сесияБиология9.7.2012 г. 14:49:21 ч.09:00
1-ва изпитна сесияФизика9.7.2012 г. 14:49:54 ч.09:00
1-ва изпитна сесияБългарски език10.7.2012 г. 14:34:18 ч.09:00
1-ва изпитна сесияАнглийски език11.7.2012 г. 14:50:21 ч.08:00
1-ва изпитна сесияФренски език11.7.2012 г. 14:51:35 ч.08:00
1-ва изпитна сесияНемски език11.7.2012 г. 14:52:06 ч.08:00
1-ва изпитна сесияРуски език11.7.2012 г. 14:52:36 ч.08:00
1-ва изпитна сесияМатематика12.7.2012 г. 14:53:10 ч.08:00
1-ва изпитна сесияИстория на България 13.7.2012 г. 14:53:47 ч.09:00
1-ва изпитна сесияРисуване по натура (цветна задача)14.7.2012 г. 12:32:03 ч.07:30
1-ва изпитна сесияПрактически изпит по актьорско майсторство І кръг (за сп. Муз.театър)14.7.2012 г. 12:59:40 ч.10:00
1-ва изпитна сесияСпециален предмет15.7.2012 г. 12:59:40 ч.10:00
1-ва изпитна сесияУстен изпит по солфеж и етм15.7.2012 г. 13:01:14 ч.09:00
1-ва изпитна сесияПеене - ІІ кръг (за сп. Муз. театър)15.7.2012 г. 13:02:31 ч.12:00
1-ва изпитна сесияФилмови и телевиз. изкуства - І кръг15.7.2012 г. 13:03:00 ч.09:30
1-ва изпитна сесияАктьорско майсторство - І кръг15.7.2012 г. 13:04:23 ч.09:30
1-ва изпитна сесияФилмови и телевиз. изкуства - ІІ кръг16.7.2012 г. 13:04:59 ч.09:30
1-ва изпитна сесияАктьорско майсторство ІІ кръг16.7.2012 г. 13:05:31 ч.09:30
2-ра изпитна сесияПрактически комплексен изпит по физическа подготовка (пр.) ІІ12.6.2011 г. 17:07:26 ч. 
2-ра изпитна сесияМатематика (пр.) ІІ12.6.2011 г. 17:19:21 ч. 
2-ра изпитна сесияХимия (пр.) ІІ12.6.2011 г. 17:20:14 ч. 
2-ра изпитна сесияФизика (пр.) ІІ12.6.2011 г. 17:21:54 ч. 
2-ра изпитна сесияБиология (пр.) (за спец. ЕООС и ПОТТ) ІІ12.6.2011 г. 17:22:38 ч. 
2-ра изпитна сесияИстория на България тест (пр.) ІІ12.6.2011 г. 17:23:25 ч. 
2-ра изпитна сесияГеография тест (пр.) ІІ12.6.2011 г. 17:24:07 ч. 
2-ра изпитна сесияАнглийски език (пр.) ІІ12.6.2011 г. 17:25:06 ч. 
2-ра изпитна сесияФренски език (пр.) ІІ12.6.2011 г. 17:25:52 ч. 
2-ра изпитна сесияНемски език (пр.) ІІ12.6.2011 г. 17:26:34 ч. 
2-ра изпитна сесияРуски език (пр.) ІІ12.6.2011 г. 17:27:14 ч. 

Специалности и балообразуване

КодСпециалностФормаМакс. бал
 Направление икономикаЗадочно0
 Направление педагогикаЗадочно0
101Направление педагогикаРедовно0
103Направление икономикаРедовно0
105Международни икономически отношенияРедовно0
106Филмова и телевизионна режисураРедовно0
107Филмово и телевизионно операторствоРедовно0
108Филмов и телевизионен монтажРедовно0
109Актьорско майсторствоРедовно0
110Педагогика на обучението по математика и информатикаРедовно0
111Педагогика на обучението по физика и математикаРедовно0
112Педагогика на обучението по химия и физикаРедовно0
113Педагогика на обучението по български език и чужд езикРедовно0
114Педагогика на обучението по музикаРедовно0
115Педагогика на обучението по изобразително изкуствоРедовно0
116Педагогика на обучението по техника и технологииРедовно0
117Педагогика на обучението по физическо възпитаниеРедовно0
118Педагогика на обучението по геграфия и историяРедовно0
119Славянска филологияРедовно0
120БалканистикаРедовно0
121Българска филологияРедовно0
122Българска филологияЗадочно0
123Английска филологияРедовно0
124Английски и френски езикРедовно0
125Английски и немски езикРедовно0
126Английски и гръцки езикРедовно0
127Английски и руски езикРедовно0
128Френски и английски езикРедовно0
129Немски и английски езикРедовно0
130Руски език и английски езикРедовно0
131Чужд език и етнологияРедовно0
132ИсторияРедовно0
133ФилософияРедовно0
134ФилософияЗадочно0
135СоциологияРедовно0
136СоциологияЗадочно0
137КултурологияРедовно0
138Култура и медииРедовно0
139ПсихологияРедовно0
140ПсихологияЗадочно0
141Социални дейностиРедовно0
142Социални дейностиЗадочно0
143Връзки с общественосттаРедовно0
144Връзки с общественосттаЗадочно0
145ПравоРедовно0
146ПравоЗадочно0
147Международни отношенияРедовно0
148ЕвропеистикаРедовно0
149ПолитологияРедовно0
150Публична администрацияРедовно0
151Публична администрацияЗадочно0
152Бизнес администрацияРедовно0
153Бизнес администрацияЗадочно0
154ТуризъмРедовно0
155ФизикаРедовно0
156ХимияРедовно0
157ГеографияРедовно0
158Екология и опазване на околната средаРедовно0
159ИнформатикаРедовно0
160Компютърни системи и технологииРедовно0
161КинезитерапияРедовно0
162ЛогопедияРедовно0
163Промишлени изкуства (Мода)Редовно0
164Българска народна хореографияРедовно0
165Музикален театърРедовно0
166Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене)Редовно0
201Моделиране, технологии и мениджмънт в шевното производствоРедовно0
202ЕлектроникаРедовно0
203Комуникационна техника и технологииРедовно0