Уважаеми кандидат-студенти,
ЦКПИ е единствената оторизирана от УНСС организация, чрез сключен договор, за on-line прием на документи за предварителните и основните изпити, организирани от УНСС. Оn-line приемът ще се извършва от бюрата на ЦКПИ в страната.

Необходими документи

ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ

  1. Ксерокопие на лична карта (оригиналът се носи само за проверка и се връща)
  2. Бордеро за платена по банков път такса за изпитите

ЗА РЕДОВНИ ИЗПИТИ и УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ

  1. Ксерокопие на лична карта (оригиналът се носи само за проверка и се връща)
  2. Ксерокопие на диплома за завършено средно образование (оригиналът се носи за проверка и се връща)
  3. Бордеро за платена по банков път такса за изпитите

Оригиналния пакет кандидатстудентски документи със стикера на УНСС се предоставя от бюрото за прием и се попълва от кандидат-студента в офиса на ЦКПИ.

 

ЕЛЕКТРОНЕН ЕДИНЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ (ЕлЕПИ)

Първа предварителна сесия

Срок за подаване на документи: от 06 октомври до 24 октомври 2014 г.
Начало на изпитна сесия: 27 октомври 2014 г.

Втора предварителна сесия

Срок за подаване на документи: от 27 октомври до 14 ноември 2014 г.
Начало на изпитна сесия: 17 ноември 2014 г.

Трета предварителна сесия

Срок за подаване на документи: от 17 ноември до 5 декември 2014 г.
Начало на изпитна сесия: 9 декември 2014 г.

Четвърта предварителна сесия

Срок за подаване на документи: от 5 януари до 23 януари 2015 г.
Начало на изпитна сесия: 26 януари 2015 г.

Пета предварителна сесия

Срок за подаване на документи: от 26 януари до 13 февруари 2015 г.
Начало на изпитна сесия: 16 февруари 2015 г.

Шеста предварителна сесия

Срок за подаване на документи: от 16 февруари до 13 март 2015 г.
Начало на изпитна сесия: 16 март 2015 г.

Седма предварителна сесия

Срок за подаване на документи: от 16 март до 9 април 2015 г.
Начало на изпитна сесия: 14 април 2015 г.

Осма предварителна сесия

Срок за подаване на документи: от 14 април до 5 май 2015 г.
Начало на изпитна сесия: 7 май 2015 г.

Девета предварителна сесия

Срок за подаване на документи: от 7 май до 9 юни 2015 г.
Начало на изпитна сесия: 10 юни 2015 г.

Втора предварителна сесия

Срок за подаване на документи: от 23 октомври до 15 ноември 2013 г.
Начало на изпитна сесия: 18 ноември 2012 г.

Трета предварителна сесия

Срок за подаване на документи: от 20 ноември до 6 декември 2013 г.
Начало на изпитна сесия: 9 декември 2013 г.

Четвърта предварителна сесия

Срок за подаване на документи: от 6 януари до 24 януари 2014 г.
Начало на изпитна сесия: 27 януари 2014 г.

Пета предварителна сесия

Срок за подаване на документи: от 29 януари до 14 февруари 2014 г.
Начало на изпитна сесия: 17 февруари 2014 г.

Шеста предварителна сесия

Срок за подаване на документи: от 19 февруари до 14 март 2014 г.
Начало на изпитна сесия: 17 март 2014 г.

Седма предварителна сесия

Срок за подаване на документи: от 19 март до 11 април 2014 г.
Начало на изпитна сесия: 14 април 2014 г.

Осма предварителна сесия

Срок за подаване на документи: от 16 април до 30 април 2014 г.
Начало на изпитна сесия: 2 май 2014 г.

Девета предварителна сесия

Срок за подаване на документи: от 8 май до 6 юни 2014 г.
Начало на изпитна сесия: 9 юни 2014 г.

 

Афиш за прием за УНСС