Уважаеми кандидат-студенти,
ЦКПИ е единствената оторизирана от УНСС организация, чрез сключен договор, за on-line прием на документи за предварителните и основните изпити, организирани от УНСС. Оn-line приемът ще се извършва от бюрата на ЦКПИ в страната.

Необходими документи

ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ

  1. Ксерокопие на лична карта (оригиналът се носи само за проверка и се връща)
  2. Бордеро за платена по банков път такса за изпитите

ЗА РЕДОВНИ ИЗПИТИ и УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ

  1. Ксерокопие на лична карта (оригиналът се носи само за проверка и се връща)
  2. Ксерокопие на диплома за завършено средно образование (оригиналът се носи за проверка и се връща)
  3. Бордеро за платена по банков път такса за изпитите

Оригиналния пакет кандидатстудентски документи със стикера на УНСС се предоставя от бюрото за прием и се попълва от кандидат-студента в офиса на ЦКПИ.


Афиш за прием за УНСС

 

 

1baiser.com