Уважаеми кандидат-студенти,
ЦКПИ е единствената оторизирана от УНСС организация, чрез сключен договор, за on-line прием на документи за предварителните и основните изпити, организирани от УНСС. Оn-line приемът ще се извършва от бюрата на ЦКПИ в страната.

Необходими документи

ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ

  1. Ксерокопие на лична карта (оригиналът се носи само за проверка и се връща)
  2. Бордеро за платена по банков път такса за изпитите

ЗА РЕДОВНИ ИЗПИТИ и УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ

  1. Ксерокопие на лична карта (оригиналът се носи само за проверка и се връща)
  2. Ксерокопие на диплома за завършено средно образование (оригиналът се носи за проверка и се връща)
  3. Бордеро за платена по банков път такса за изпитите

Оригиналния пакет кандидатстудентски документи със стикера на УНСС се предоставя от бюрото за прием и се попълва от кандидат-студента в офиса на ЦКПИ.

ГРАФИК
за провеждане на eлектронен единен приемен изпит (ЕлЕПИ) и електронен тест по чужд език (ЕлТЧЕ) за учебната 2020/2021 г.

№ на сесия

Прием на документи

Изпитна сесия

1

подаване на регистрационни карти:
от 18 ноември до 5 декември 2019 г.

провеждане на изпитите:
от 9 декември 2019 г.

2

подаване на регистрационни карти:
от 6 януари до 6 февруари 2020 г.

провеждане на изпитите:
от 10 февруари 2020 г.

3

подаване на регистрационни карти:
от 6 април до 23 април 2020 г.

провеждане на изпитите:
от 4 май 2020 г.

4

подаване на регистрационни карти:
от 4 май до 18 май 2020 г.

провеждане на изпитите:
от 1 юни 2020 г.

 

ГРАФИК
за провеждане на Единен приемен изпит на хартиен носител (ЕПИ) и Тест по чужд език на хартиен носител (ТЧЕ) за учебната 2020/2021 г.

Първа предварителна хартиена сесия

подаване на регистрационни карти: от 10 февруари до 11 март 2020 г.

Изпит

Дата

Начален час

Български език и литература

15 март (неделя)

9.00 ч.

География на България

15 март (неделя)

14.00 ч.

Математика

22 март (неделя)

9.00 ч.

История на България

22 март (неделя)

9.00 ч.

Английскинемскифренскииспански и руски езици

22 март (неделя)

14.00 ч.

Втора предварителна хартиена сесия

подаване на регистрационни карти: от 16 март до 1 април 2020 г.

Изпит

Дата

Начален час

Български език и литература

5 април (неделя)

9.00 ч.

География на България

5 април (неделя)

14.00 ч.

Математика

12 април (неделя)

9.00 ч.

История на България

12 април (неделя)

9.00 ч.

 

 

1baiser.com