Изисквания при подаване на документи

При подаване на документи за явяване на предварителни изпити във висше училище ви е необходим документ за самоличност. Ако избраното от вас висше училище изисква ксерокопие на лична карта, ние ще го направим. Някои висши училища изискват кандидатстудентските такси да бъдат преведени по банков път. В този случай ние ще ви информираме за банковата сметка на съответното учебно заведение и сумата, необходима за избраните от вас изпити.

Ние ще ви предоставим ЗАЯВЛЕНИЕ по образец на избраното от вас висше училище и ще ви дадем указания за попълването му. Описали сме специфичните изисквания за всяко учебно заведение в съответната му секция. Списък с всички учебни заведения, за които ЦКПИ е оторизиран за прием на кандидатстудентски документи може да видите от тук

1baiser.com