Относно КС борса

   ЦКПИ е съучредител на Сдружение "Кандидатстудентска Борса" . Сдружението е създадено с обществено полезна цел, обединяващо висши училища, неправителствени организации и физически лица за работа със студенти и кандидат-студенти.
   Ежегодно от 1994 г. сдружението презентира Висшите училища в София и други университетски градове в България. По традиция откриването на КС борса се организира в София, в неповторимата атмосфера на Националния музей "Земята и хората". По време на изложенията кандидат-студентите и всички интересуващи се получават актуална и подробна информация относно условията за кандидатстване във висшите училища, прием, форми на обучение, социално-битови условия, възможности за реализация след завършване на висшето образование и др.

График на кандидатстудентска борса

 

ДАТА

ГРАД

ПРОГРАМА НА КС БОРСА

21-22
ФЕВРУАРИ

СОФИЯ

Дом на културата "Средец" - бивш "Лиляна Димитрова"
ул. "Кракра" 2А

21.02.2019 г.

  от 11.00 до 17.00 ч.

22.02.2019 г.

  от 10.00 до 14.00 ч.

25-26
ФЕВРУАРИ

ПЛОВДИВ

ТУ-Филиал Пловдив
ул. Цанко Дюстабанов 25

 

25.02.2019 г.

  от 12.00 до 17.00 ч.

26.02.2019 г.

 от 09.00 до 14.00 ч.

05-06
МАРТ

МОНТАНА

Общински Младежки дом

05.03.2019 г.

 от 12.00 до 17.00 ч.

06.03.2019 г.

 от 09.00 до 14.00 ч.

07-08
МАРТ

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Изложбени зали "Рафаел Михайлов" 

07.03.2019 г.

 от 12.00 до 17.00 ч.

08.03.2019 г.

 от 09.00 до 14.00 ч.

11-12
МАРТ

ДОБРИЧ

Общински Младежки център

11.03.2019 г.

 от 12.00 до 17.00 ч.

12.03.2019 г.

 от 09.00 до 14.00 ч.

13-14
МАРТ

ВАРНА

Юнашки салон

13.03.2019 г.

 от 12.00 - 17.00 ч.

14.03.2019 г.

 от 09.00 - 14.00 ч.

15-16
МАРТ

БУРГАС

Общински Младежки дом

15.03.2018 г.

 от 12.00 до 17.00 ч.

16.03.2018 г.

 от 09.00 до 14.00 ч.

18-19
МАРТ

ХАСКОВО

Читалище "Заря"

18.03.2019 г.  

 от 12.00 до 17.00 ч.

19.03.2019 г.

 от 09.00 до 14.00 ч.

20-21
МАРТ

СТАРА ЗАГОРА

Хотел "Верея"

20.03.2019 г.

 от 12.00 до 17.00 ч.

21.03.2019 г.   

 от 09.00 до 14.00 ч.

Контакти

ХТМУ, София, 1756, бул. "Кл. Охридски" 8
тел. (02) 9800786
тел./факс (02) 868 60 51
факс (02) 868 54 88
моб.тел. 0885 30 60 58
kstm@abv.bg
www.kandidatstudent.net

 

1baiser.com