История

   История на ЦКПИ ЦКПИ (Център за Кандидатстудентска Подготовка и Информация) е основан през 1998 г.. На настоящият етап са изградени и функционират 32 регионални центъра в страната: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Враца, Видин, Монтана, Велико Търново, Габрово, Казанлък, Хасково, Сливен, Ямбол, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Добрич, Силистра, Шумен, Търговище, Разград, Видин, Благоевград, Плевен, Ловеч, Перник, Кюстендил, Банско, Петрич и Свищов. 

   ЦКПИ разполага и с представителство в гр. Скопие - Република Македония, като поддържа контакти и със сродни организации в Р. Гърция и Р. Турция. 

   През този период от време ЦКПИ се утвърди като всепризнат лидер в приема на кандидатстудентски документи за висшите училища в България.

 

Предмет на дейност

   Предмет на десйност Извършване на образователни услуги: информационна, рекламна, консултантска и маркетингова дейност в областта на висшето образование в България и чужбина.

В своите регионални центрове ЦКПИ разкрива Бюра за прием на кандидатстудентски документи за ВУ, като за целта предоставя подходящи помещения, квалифициран персонал и средства за комуникации.

Като съучредител на Сдружение "Кандидатстудентска борса", ЦКПИ ежегодно активно участва в организирането и провеждането на кандидатстудентските борси в различни градове на страната;

В градовете, в които ЦКПИ има свои регионални центрове, организира и провежда "Ден на кандидат-студента". Целта е да се запознават зрелостниците с условията за кандидатстване във ВУ, изискванията за попълване на кандидатстудентските документи, дава актуална информация за ВУ и предоставя кандидатсудентски справочници и учебно-методична литература.

ЦКПИ конктактува със сродни организации в чужбина и съдейства на ВУ в България за набиране на чуждестранни граждани за студенти;

ЦКПИ съдейства на ВУ за набиране на подходящи кандидати за следдипломно, продължаващо обучение в магистърски програми.

Мисия, Цели и Задачи

 Мисия, Цели и ЗадачиЦКПИ съдейства за активното взаимодействие и връзка между кандидат-студентите и висшите училища (ВУ) в България; помага чрез свои инициативи на този двустранен процес и така да съдейства за пълноценната реализация на потенциала, както на всяко училище, така и на кандидат-студентите.

Целенасочено партнира на всички представителни и непредставителни просветни организации и МОMН за извършване на реформата във висшето образование и адаптирането му към новите европейски стандарти и изисквания.

За да реализира основните си цели и задачи, ЦКПИ предоставя пълен пакет от кандидатстудентски услуги и развива своята дейност в следните главни направления:

  • извършва кандидатстудентски консултации и предоставя актуална
    информация за ВУ, като за целта поддържа база данни в уникална компютърна информационна система;
  • организира и провежда кандидатстудентски курсове с преподаватели от ВУ и провежда пробни (имитационни) кандидатстудентски изпити;
  • организира разпространението на рекламни материали за ВУ;
  • предоставя за ползване справочна и учебно-методична кандидатстудентска литература;
  • организира прием на документи за предварителни и   редовни  кандидатстудентски изпити за повечето ВУ в България.
1baiser.com